Ferske, nedkjølte pelagiske råvarer av førsteklasses kvalitet, gir prima oljer og mel

Produktkvaliteten er helt avhengig av gode råvarer. For å sikre høyest mulig kvalitet på våre produkter har vi et krav om human kvalitet på råstoffet. Prima Protein har en omfattende kvalitets og miljøpolitikk som vi styrer etter og vi bruker de anerkjente HACCP-prinsippene i produksjonsprosessen. Vi etterstreber den høyeste standard i alle ledd – helse, sikkerhet, miljø, kundekrav, sosialt ansvar, etiske prinsipper og ansattes rettigheter. Respekt og ydmykhet ligger i bunn for alle våre handlinger og beslutninger.

Kvalitetskontroll

Fôr- og matsikkerhet er en integrert del av vårt kvalitetskontrollsystem og vår politikk er fokusert på å oppfylle de høyeste standardene angitt i fôr- og matkjeden.

Vi har innarbeidet GMP+ standarder i prosedyrene våre og styringssystemet blir regelmessig revidert av ekstern uavhengig part

Alle varepartier testes på et uavhengig laboratorium for kjemisk sammensetning og mikrobiologisk kontroll. Prima Protein produserer et kvalitets- og sporbarhetssertifikat for hver sending av fiskemel og -olje som stammer fra vår fabrikk.

Prima Protein samarbeider med våre kunder og leverandører, og utveksler synspunkter angående kvalitet og kostnadsoptimalisering.

Sustainability

MarinTrust, tidligere kjent som IFFO RS er en global standard og sertifiseringsprogram for ansvarlig og bærekraftig produksjon av fiskemel og fiskeolje.

Last ned sertifikat

GMP+ FSA er en internasjonal standard for fôrtrygghet som integrerer HACCP og andre elementer til en sertifisering som garanterer trygghet, pålitelighet, kvalitet og bærekraft.

Last ned sertifikat

FDA

U.S. Food and Drug Administration

Prima Protein er registrert hos US Food and Drug Administration – USA’s føderale etat ansvarlig for mat/fôr- og legemiddelsikkerhet.

Last ned sertifikat