Førsteklasses fabrikk, prima beliggenhet

Miljøvennlig, innovativ og energieffektiv produksjon

Fabrikkanlegg

Bygging av fabrikken i Egersund startet i februar 2018 og stod ferdig i februar 2019. Her produserer vi marine proteiner (fiskemel) og marine oljer (fiskeoljer) av høy kvalitet fra pelagisk råstoff.

Vi bruker LNG i vår produksjon. Bruk av naturgass gir store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft.

Vår fabrikk har 160 meter dypvannskai.

Egersund havn

Egersund har en ideell beliggenhet langs den sørlige delen av Rogalandskysten med nærhet til viktige pelagiske fiskefelt i Nordsjøen, i tillegg til gode og langvarige historiske tradisjoner for denne type mottak og produksjon i regionen. Vi representerer en viktig del av matfylket Rogaland.

En del råvarer fra norske fiskefartøy leveres til danske anlegg, så vi kan nå tilby et nytt tilskudd til fangstmiljøer som har behov for flere leveringssteder i Norge. Egersund ligger i så måte bra til for å ta del i disse leveransene.