Prima marine proteiner og oljer
– av ferske nedkjølte pelagiske råvarer

Vi produserer høykvalitets marine proteiner og marine oljer basert på mottak av fersk pelagisk fisk og avskjær fra fiskeforedling av sjømat. Våre produkter leveres til de største produsentene av fiskefor i både inn- og utland.

Produksjonen foregår i topp moderne lokaler i Egersund med en ideell beliggenhet og god nærhet til fiskefeltene i Nordsjøen. Vår fabrikk er den som ligger nærmest fangstfeltene for tobis og øyepål i Nordsjøen, så her snakker vi om kortreist i ordet rette forstand. Egersund havn har gode, langvarige historiske tradisjoner for mottak og prosessering av fisk.

For å sikre topp kvalitet så brukes råvarer godkjent for humant konsum levert av en moderne fiskeflåte med gode kjølefasiliteter ombord.

De mest vanlige fiskeslag i vår produksjon

Avskjær og biprodukter fra pelagisk fiske er også en verdifull råstoffkilde. Vi bruker 100% av fisken!

Øyepål

Kolmule

Tobis

Brisling

Hva er pelagisk råstoff?
Pelagisk fisk (fra gresk pelagos, hav) lever i tilknytning til de frie vannmassene i havområdene hvor de jager fritt. Kolmule, tobis, øyepål og brisling er viktige pelagiske fiskeslag som vi benytter i produksjonen og som danner basis for marint råstoff til fôr-industrien. Avskjær og biprodukter fra pelagisk fiske er også en verdifull råstoffkilde. Vi bruker 100% av fisken!