Prima LT

Prima LT er et spesial kvalitetsfiskemel produsert av ferskt, kjølt pelagisk råmateriale. Det er et hel-mel som er produsert og skånsomt behandlet i vår to trinns tørkeprosess. Våre leverandører bruker utelukkende fartøy med moderne kjølefasiliteter for å levere fersk fisk til vårt anlegg. Prima LT er et naturlig bevart fiskemel med lave nivåer av TVN, histamin og andre biogene aminer. 

Prima LT er produsert i vårt topp moderne produksjonsanlegg med høye tekniske og hygieniske standarder. Anlegget vårt er designet for en miljøvennlig produksjon og har blitt utsatt for et omfattende og strengt godkjenningsprogram. Vi har at omfattende system for kvalitetskontroll og bruker de anerkjente HACCP-prinsippene (risikoanalyse og kritisk kontrollpunkt). Alle partiene testes på et uavhengig laboratorium for kjemisk sammensetning og mikrobiologisk kontroll. 

Råvaren som brukes er utelukkende fra ansvarlig forvaltet fiskeri, godkjent fra en offisiell anerkjent myndighet. Produktet er ikke produsert fra truede fiskearter.

Anvendelsesområder
Prima LT fiskemel har et høyt innhold av proteiner og mineraler og er velegnet til bruk i dyre- og fiskefôr.

 

Produktinformasjon

Produktdata

Protein: 68 – 72 %
Fett (Soxhlet):
 max 13%
Vanninnhol:
min. 6% – max 10%
Aske, (saltfri):
Maks. 14 %
Salt (NaCI):
Maks. 5 %
Total flyktig nitrogen (TVN):
Maks. 0,18 % NH3-N
Vannløselig protein:
Min. 18 %, maks. 32 %
Cadaverin:
Maks. 1,0 g/kg (1000 ppm)
Histamin:
Maks. 0,5 g/kg (500 ppm)
Antioksidant:
Naturlig antioxidant, tilsatt etter mølle
Salmonella:
Ikke påvist
Uønskede stoffer:
EU grenseverdier
Råvarekvalitet:
TVN max. 50 mg N/100g

Pakking

1000 kg Big-bags
Bulk

Last ned